Home / Informácie

Informácie

Dôležité informácie
a odkaz na web

Sme vám k dispozícii v Bratislave a v Galante na čísle +421 948 692 200

Daňové riaditeľstvo SR

Obchodný register SR

FOAF sociálna sieť Obchodného registra SR

Živnostenský register SR

VIES-kontrola platnosti IČ DPH

Sociálna poisťovňa

Sociálna poisťovňa - formuláre

Všeobecná zdravotná poisťovňa

Union zdravotná poisťovňa

Dôvera zdravotná poisťovňa

Štatistický úrad SR

Národná banka Slovenska

Ministerstvo financií

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny

Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny

JASPI zákony, znalci, tlmočníci, prekladatelia

Notárska komora SR

Profesia pracovný portál

Slovenský portál pre pracovnú mobilitu

Integrovaný systém typových pozícií

Národná rada SR

Európska únia

Cenník služieb

Pracujeme naozaj lacno. Stačí ak nám udáte počty dokladov, zamestnancov a pod. a my Vám pošleme konkrétnu cenovú ponuku.