Home / Cenník

Cenník

Odmena za účtovnícke služby

Najčastejšie sa s klientami dohodnem na úvodnej konzultácii, ktorá je bezplatná.

Uprednostňujem osobné stretnutie, kde zistíme čo si želáte, aké účtovné služby, v akom rozsahu, respektíve v akej cene.

A samozrejme zistíme, či si želáte , aby som ja bola Vašim účtovníkom, pretože je to dlhodobá spolupráca, založená na obojstrannej dôvere


Zmluvnú odmenu za služby navrhujem

1. Hodinovú - od 60 € / hod

2. Paušálnu mesačnú od 100 € / hod – pri plátcoch DPH

3. Paušálnu kvartálnu od 70 € / hod / mesiac, za kvartál 210 € / Q ( pri kvartálnych plátcoch DPH)

4. Ročnú – účtovníctvo vediem pre neplátcov DPH raz ročne a tu navrhujem odmenu podľa počtu dokladov

5. Položkovú – podľa počtu dokladov - dohodou

Moje účtovnícke služby zahŕňajú

  • Vyzdvihnutie dokladov u klienta
  • Možnosť zasielania dokladov elektronicky, emailom ( ak si to klient nevyžaduje, nie je nutné osobné stretnutie)
  • Spracovanie prvotnej agendy ( vytlačenie dokladov, zoradenie dokladov)
  • Konzultácie
  • Vedenie jednoduchého účtovníctva, vedenie podvojného účtovníctva, vedenie Mzdového účtovníctva a personálnej agendy Vašich zamestnancov)