Home / Cenník

Cenník

Odmena za účtovnícke služby

Na našom prvom osobnom stretnutí si navzájom prekonzultujeme Vaše požiadavky a potreby ohľadne vedenia účtovníctva. Dohodneme sa na cenotvorbe a na spôsobe spolupráce. Úvodná konzultácia je bezplatná.

Uprednostňujem osobné stretnutie, kde zistíme čo si želáte, aké účtovné služby, v akom rozsahu, respektíve v akej cene.

A samozrejme zistíme, či si želáte , aby som ja bola Vašim účtovníkom, pretože je to dlhodobá spolupráca, založená na obojstrannej dôvere.


Zmluvnú odmenu za služby navrhujem

1. Hodinovú sadzbu - 60 € / hod

2. Paušálnu mesačnú sadzbu od 100 € / hod – pri mesačných plátcoch DPH

3. Paušálnu kvartálnu od 70 € / hod / mesiac, za kvartál 210 € / Q ( pri kvartálnych plátcoch DPH)

4. Ročnú – účtovníctvo vediem pre neplátcov DPH raz ročne a tu navrhujem odmenu podľa počtu dokladov

5.Položkovú – podľa počtu dokladov - dohodou


Moje účtovnícke služby zahŕňajú

  • Vyzdvihnutie dokladov u klienta
  • Možnosť zasielania dokladov elektronicky, emailom ( ak si to klient nevyžaduje, nie je nutné osobné stretnutie)
  • Spracovanie prvotnej agendy ( vytlačenie dokladov, zoradenie dokladov)
  • Konzultácie
  • Vedenie jednoduchého účtovníctva
  • Vedenie podvojného účtovníctva
  • Vedenie Mzdového účtovníctva
  • Vedenie Personálnej agendy Vašich zamestnancov

Iné služby:

HR Outsourcing (prezamestnanie)
Pri službe HR Outsourcingu prevezmeme kompletnú personálnu a mzdovú agendu za Vami vybraných zamestnancov. Výberový proces pri tejto službe si Vaša spoločnosť urobí sama. Mojim cieľom je zbaviť Vás starostí s vedením mzdového účtovníctva, s vedením personálnej agendy so zabezpečovaním registrácií na inštitúciách. Rada Vás odbremením od nutnej administratívy.

Poskytnutie služieb Agentúry dočasného zamestnania - ADZ (www.appelgroup.sk)